ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ MEDIA MARKT:

Η μεταφορά και εγκατάσταση παρέχεται δωρεάν μόνο για τις αστικές περιοχές Αττικής, Λάρισας, και Θεσσαλονίκης.

Παράδοση Κλιματιστικών (1078299)
Για τη δωρεάν παράδοση κλιματιστικού στο χώρο σας ισχύουν τα ακόλουθα:
• Η παράδοση αφορά μόνο στις αστικές περιοχές Αττικής, Λάρισας και Θεσσαλονίκης.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των προδιαγραφών της υπηρεσίας είναι η ύπαρξη ανελκυστήρα (1ος όροφος και άνω).
• Δεν καλύπτεται η χρήση γερανού.
• Περιλαμβάνει αποσυσκευασία της νέας σας συσκευής και περισυλλογή της συσκευασίας.
• Για τον προγραμματισμό της παράδοσης προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία 2-3 ωρών πριν την παράδοση.
• Οι πωλητές μας θα προγραμματίσουν την παράδοση μαζί σας και θα σας δώσουν οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία χρειάζεστε.

Εγκατάσταση κλιματιστικών BASIC (1078297, 1078298)
Για τη δωρεάν εγκατάσταση κλιματιστικών BASIC ισχύουν τα ακόλουθα:
• Η μετάβαση παρέχεται δωρεάν και αφορά μόνο στις αστικές περιοχές Αττικής, Λάρισας και Θεσσαλονίκης.
• Οι υπηρεσίες εγκατάστασης κλιματιστικών παρέχονται στο σπίτι σας από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
• Η εγκατάσταση γίνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος στο χώρο του πελάτη.
• Σε περιόδους αιχμής (υψηλές θερμοκρασίες) ή απομακρυσμένες περιοχές ο χρόνος εγκατάστασης πιθανόν να επιμηκυνθεί.
• Παρέχεται 1 χρόνος εγγύηση καλής εγκατάστασης.
• Δεν καλύπτεται τρύπημα πέτρινου τοίχου ή οι προεγκατεστημένες σωληνώσεις.
• Μετά το πέρας της εγκατάστασης γίνεται επίδειξη 15 λεπτών της συσκευής.
• Για την εγκατάσταση γίνεται χρήση των εργοστασιακών παρελκόμενων που περιλαμβάνονται στο κουτί του προϊόντος.
• Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας έως το ύψος 3 μέτρων.
• Η εργασία περιλαμβάνει μήκος σωληνώσεων μέχρι 3 μέτρα και για επιπλέον μέτρα πιθανόν να υπάρχει πρόσθετη χρέωση κατόπιν συνεννόησης.
• Παρέχεται η σύνδεση με πρίζα μέχρι το μήκος του καλωδίου και για επιπλέον μέτρα πιθανό να υπάρχει πρόσθετη χρέωση κατόπιν συνεννόησης.
• Για τα κλιματιστικά 18.000-24.000 BTU απαιτείται πρόσθετη ηλεκτρολογική γραμμή με καλώδιο 3x2,5 και ασφάλεια 20Α.
• Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατεστημένη γραμμή παροχής ρεύματος, οι εργασίες πρέπει να γίνουν από ηλεκτρολόγο.
• Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση δεν μπορεί να γίνει σε σημείο που μπορεί να επηρεαστούν τα δομικά στοιχεία (κολώνες, δοκάρια) του σπιτιού.
• Πρόσθετα υλικά (π.χ. υλικά συνδέσεων, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός λογισμικό), που δεν αναφέρονται ειδικώς στο αντικείμενο των υπηρεσιών και απαιτούνται για την εκτέλεση της περιγραφείσας υπηρεσίας και δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου υπηρεσίας, θα βαρύνουν τον πελάτη επιπλέον.
• Η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει ξυλουργικές εργασίες.

Παράδοση ή/και ανακύκλωση λευκών συσκευών (1078295, 1078296)
Για τη δωρεάν παράδοση λευκών συσκευών στο χώρο σας, ισχύουν τα ακόλουθα:
• Η παράδοση αφορά μόνο για τις αστικές περιοχές Αττικής, Λάρισας, και Θεσσαλονίκης.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των προδιαγραφών της υπηρεσίας είναι η ύπαρξη ανελκυστήρα (1ος όροφος και άνω).
• Δεν καλύπτεται η χρήση γερανού.
• Περιλαμβάνει αποσυσκευασία της νέας σας συσκευής και περισυλλογή της συσκευασίας.
• Παραλαβή της παλιάς σας συσκευής για ανακύκλωση (αφορά μόνο στον κωδικό 1078296).
• Για τον προγραμματισμό της παράδοσης προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία 2-3 ωρών πριν την παράδοση.
• Οι πωλητές μας θα προγραμματίσουν την παράδοση μαζί σας και θα σας δώσουν οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία χρειάζεστε.

Εγκατάσταση λευκών συσκευών (1078292, 1078293)
Η μετάβαση παρέχεται δωρεάν & ισχύει μόνο για τις αστικές περιοχές Αττικής, Λάρισας, και Θεσσαλονίκης.
Για τη δωρεάν εγκατάσταση λευκών συσκευών, ισχύουν τα ακόλουθα:
• Οι υπηρεσίες εγκατάστασης μεγάλων λευκών συσκευών παρέχονται στο σπίτι σας από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
• Μετά το πέρας της εγκατάστασης γίνεται βασική επίδειξη της συσκευής.
• Για την εγκατάσταση γίνεται χρήση των εργασιακών παρελκόμενων που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος.
• Πρόσθετα υλικά (π.χ. υλικά συνδέσεων, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός λογισμικό), που δεν αναφέρονται ειδικώς στο αντικείμενο των υπηρεσιών και απαιτούνται για την εκτέλεση της περιγραφείσας υπηρεσίας και δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου υπηρεσίας, θα βαρύνουν τον πελάτη επιπλέον.
• Η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει ξυλουργικές εργασίες.

ONLINE SHOP MEDIA MARKT:

Οι 24 άτοκες δόσεις ισχύουν με τη χρήση πιστωτικής κάρτας, με ελάχιστη τιμή δόσης 12,46€.

Παράδοση Κλιματιστικών
Για τη δωρεάν παράδοση κλιματιστικού στο χώρο σας ισχύουν τα ακόλουθα:
• Η παράδοση αφορά σε όλη την Ελλάδα
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των προδιαγραφών της υπηρεσίας είναι η ύπαρξη ανελκυστήρα (1ος όροφος και άνω).
• Δεν καλύπτεται η χρήση γερανού.
• Περιλαμβάνει αποσυσκευασία της νέας σας συσκευής και περισυλλογή της συσκευασίας.
• Για τον προγραμματισμό της παράδοσης προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία 2-3 ωρών πριν την παράδοση.
• Δείτε τους όρους των παραδόσεων στο www.mediamarkt.gr/mcs/shop/support_faq.html#freeshipping

Εγκατάσταση κλιματιστικών BASIC (1112083, 1112084)
Για τη δωρεάν εγκατάσταση κλιματιστικών BASIC ισχύουν τα ακόλουθα:
• Η εγκατάσταση αφορά σε όλη την Ελλάδα.
• Οι υπηρεσίες εγκατάστασης κλιματιστικών παρέχονται στο σπίτι σας από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
• Η εγκατάσταση γίνεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος στο χώρο του πελάτη.
• Σε περιόδους αιχμής (υψηλές θερμοκρασίες) ή απομακρυσμένες περιοχές ο χρόνος εγκατάστασης πιθανόν να επιμηκυνθεί.
• Παρέχεται 1 χρόνος εγγύηση καλής εγκατάστασης.
• Δεν καλύπτεται τρύπημα πέτρινου τοίχου ή οι προεγκατεστημένες σωληνώσεις.
• Μετά το πέρας της εγκατάστασης γίνεται επίδειξη 15 λεπτών της συσκευής.
• Για την εγκατάσταση γίνεται χρήση των εργοστασιακών παρελκόμενων που περιλαμβάνονται στο κουτί του προϊόντος.
• Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τοποθέτηση της εξωτερικής μονάδας έως το ύψος 3 μέτρων.
• Η εργασία περιλαμβάνει μήκος σωληνώσεων μέχρι 3 μέτρα και για επιπλέον μέτρα πιθανόν να υπάρχει πρόσθετη χρέωση κατόπιν συνεννόησης.
• Παρέχεται η σύνδεση με πρίζα μέχρι το μήκος του καλωδίου και για επιπλέον μέτρα πιθανό να υπάρχει πρόσθετη χρέωση κατόπιν συνεννόησης.
• Για τα κλιματιστικά 18.000-24.000 BTU απαιτείται πρόσθετη ηλεκτρολογική γραμμή με καλώδιο 3x2,5 και ασφάλεια 20Α.
• Στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατεστημένη γραμμή παροχής ρεύματος, οι εργασίες πρέπει να γίνουν από ηλεκτρολόγο.
• Σημειώνεται ότι η εγκατάσταση δεν μπορεί να γίνει σε σημείο που μπορεί να επηρεαστούν τα δομικά στοιχεία (κολώνες, δοκάρια) του σπιτιού.
• Πρόσθετα υλικά (π.χ. υλικά συνδέσεων, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός λογισμικό), που δεν αναφέρονται ειδικώς στο αντικείμενο των υπηρεσιών και απαιτούνται για την εκτέλεση της περιγραφείσας υπηρεσίας και δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου υπηρεσίας, θα βαρύνουν τον πελάτη επιπλέον.
• Η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει ξυλουργικές εργασίες.

Παράδοση λευκών συσκευών
Για τη δωρεάν παράδοση λευκών συσκευών στο χώρο σας, ισχύουν τα ακόλουθα:
• Η παράδοση αφορά σε όλη την Ελλάδα.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των προδιαγραφών της υπηρεσίας είναι η ύπαρξη ανελκυστήρα (1ος όροφος και άνω).
• Δεν καλύπτεται η χρήση γερανού.
• Περιλαμβάνει αποσυσκευασία της νέας σας συσκευής και περισυλλογή της συσκευασίας.
• Για τον προγραμματισμό της παράδοσης προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία 2-3 ωρών πριν την παράδοση.
• Δείτε τους όρους των παραδόσεων στο www.mediamarkt.gr/mcs/shop/support_faq.html#freeshipping

Εγκατάσταση λευκών συσκευών (1112086, 1112087)
Για τη δωρεάν εγκατάσταση λευκών συσκευών, ισχύουν τα ακόλουθα:
• Η εγκατάσταση αφορά σε όλη την Ελλάδα.
• Σε περιόδους αιχμής (υψηλές θερμοκρασίες) ή απομακρυσμένες περιοχές ο χρόνος εγκατάστασης πιθανόν να επιμηκυνθεί.
• Οι υπηρεσίες εγκατάστασης μεγάλων λευκών συσκευών παρέχονται στο σπίτι σας από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
• Μετά το πέρας της εγκατάστασης γίνεται βασική επίδειξη της συσκευής.
• Για την εγκατάσταση γίνεται χρήση των εργασιακών παρελκόμενων που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του προϊόντος.
• Πρόσθετα υλικά (π.χ. υλικά συνδέσεων, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός λογισμικό), που δεν αναφέρονται ειδικώς στο αντικείμενο των υπηρεσιών και απαιτούνται για την εκτέλεση της περιγραφείσας υπηρεσίας και δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του πακέτου υπηρεσίας, θα βαρύνουν τον πελάτη επιπλέον.
• Η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει ξυλουργικές εργασίες.